Lezing Dries de Moor – De economie van het geluk: zingevend of radicaliserend? op 24/05/2018 @ 17:30

In deze tijd, waar de gemiddelde mens zich in de westerse samenleving steeds minder onderschrijft aan één van de grote wereldreligies, krijgen hulpverleners steeds meer te maken met levensvragen. Want waar men vroeger naar de pastoor ging legt men dit tegenwoordig neer bij de coach of therapeut met vragen als: ‘waar doe ik het nog allemaal voor?’, of ‘Hoe ben ik van nut in deze wereld?’. Het stil staan bij dit soort vragen is niet onbelangrijk. Diverse wetenschappelijke onderzoeken laten zien dat aandacht voor zingeving, religie, spiritualiteit of levensbeschouwing een positief effect heeft op het welzijn van mensen.

Binnen Fontys HRM en TP geldt de visie van de economie van het geluk: ontdek en volg je passie in je werk- dan word je gelukkig! In de 20e eeuw beschreef socioloog Max Weber hoe hard werken, goed geld verdienen én goed investeren in protestantse kringen beschouwd werd als een gunstig teken: een plekje in de hemel leek dan mogelijk!  In hoeverre is het streven naar welzijn in plaats van welvaart vergelijkbaar met de protestantse arbeidsethos? En leidt dit tot een zachtmoedige bron van zingeving of eerder tot radicalisering? In deze lezing zal Dries de Moor deze kwestie gaan behandelen en zal hij licht schijnen op het belang van zingeving in het werken met mensen.

Dries de Moor werkt momenteel aan zijn promotieonderzoek aan de Radboud Universiteit, gericht op de betekenis van authenticiteit (‘jezelf zijn’) in de begeleiding van mensen op zorgboerderijen.  Tevens is Dries docent bij de Minor Zingevingsgericht werken in social work, zorg en welzijn’ aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen.

Kosten niet-leden:
€ 2,50

In te zetten voor professionalisering

Afbeelding van de Lokaal 2.42 event area

Het spijt ons. Online registratie voor dit event is gesloten.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!