Lezing “Oerganisatie” door Henk Verhoeven deel II

Op 12 december volgt de tweede lezing van Henk Verhoeven over evolutionair denken (ook te volgen als je de eerste gemist hebt). De evolutietheorie blijkt niet alleen nuttig om menselijk gedrag te verklaren. Ook technologie, kunst, economie en cultuur zijn evolutionaire verschijnselen. Genen zijn de bouwstenen van biologische evolutie, memen die van culturele evolutie. Henk vertelt in zijn tweede lezing over boeiende en soms zeer verrassende inzichten uit de Memetica.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!